Blauwe bacteriën

Het is wetenschappelijk bewezen dat Zendium het orale microbioom in balans brengt*

 

Wat is het microbioom en waarom is het belangrijk?

De mond onderdak biedt aan een gevarieerde populatie van micro-organismen, bekend als het orale microbioom. De organismen die worden gerelateerd aan een gezonde mondweerstand leven zij aan zij met de organismen die worden gerelateerd aan een slechte mondweerstand. Het onderhouden van een evenwichtige staat binnen deze populatie is cruciaal om wildgroei van slechte bacteriën te voorkomen en een slechte mondweerstand tegen te gaan.

Het is wetenschappelijk bewezen dat Zendium het orale microbioom in balans brengt*

Zendium heeft een revolutionaire benadering van mondverzorging die de mondgezondheid bevordert door het orale microbioom in balans te brengen.* In baanbrekend wetenschappelijk onderzoek dat werd gepubliceerd in de Nature Journal Scientific Reports werd Zendium door Adams et al. getest ten opzichte van een standaard fluoridetandpasta zonder enzymen en proteïnen om het effect op bacteriesoorten in de mond te evalueren.

De resultaten waren opvallend: Na 14 weken poetsen zorgde Zendium voor een verschuiving in de balans van het orale microbioom naar een gezonde staat met als gevolg:

  • een aanzienlijke stijging van het aandeel goede bacteriesoorten gerelateerd aan gezond tandvlees
  • een aanzienlijke daling van het aandeel slechte bacteriesoorten gerelateerd aan het verlagen van de mondweerstand.

Deze effecten waren niet zichtbaar bij de standaard fluoridetandpasta.

Zendium bevordert goede bacteriën

Net als de natuurlijke weerstand van speeksel, helpen de enzymen in Zendium  de mondgezondheid bevorderende aërobe bacteriën te bevorderen. Zo was het aandeel Neisseria-soorten (aërobe bacteriën gerelateerd aan gezond tandvlees) in het onderzoek toegenomen, terwijl het aandeel anaërobe bacteriën als Treponema afnam.

Bevindingen op basis van baanbrekende technologie

Bij eerdere experimenten waren onderzoekers alleen in staat microben waar te nemen die in een laboratoriumomgeving konden worden gekweekt. Dit wetenschappelijk onderzoek daarentegen, werd uitgevoerd in samenwerking met toonaangevende centra en experts in genomisch onderzoek. Daarbij werd DNA-sequencing technologie gebruikt om een beeld te vormen van alle bacteriesoorten in de mond, en niet alleen van soorten die konden worden gekweekt via cultuurgebaseerde technieken. 

In een literatuuronderzoek werden de soorten vervolgens aangeduid als gerelateerd aan gezondheid of verlaagde mondweerstand. Als er geen informatie beschikbaar was, werden de soorten beschouwd als 'associatie onbekend'.

Middels dit onderzoek werd voor het eerst - op bacteriesoortniveau - aangetoond dat een tandpasta kan helpen het orale microbioom in balans te brengen door de mond op natuurlijke wijze te beschermen. Lees hier de volledige publicatie op de Nature website.  

*Verwijst naar het tandplakmicrobioom en het betrekkelijk grote aantal bacteriesoorten waarvan bekend is dat deze zijn gerelateerd aan de gezondheid van tandvlees of slechte mondweerstand, na 14 weken lang tweemaal daags poetsen met Zendium, vergeleken met een baseline.
** Gegevensvisualisatie van bacteriesoorten waarvan bekend is dat deze zijn gerelateerd aan de gezondheid van tandvlees of slechte mondweerstand, waarvan de relatieve aantallen aanzienlijk veranderden na 14 weken lang twee keer per dag poetsen vergeleken met een baseline.